LAVENDER HOTEL

Chưa có đánh giá
Căn E389, Khu Sun Plaza Grand World, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 01119, Vietnam

lavender hotel

Căn E389, Khu Sun Plaza Grand World, Bãi Cháy, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh 01119, Vietnam