LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON

LE JARDIN SECRET SAIGON

4.8 (1293 đánh giá)
228 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô tả khách sạn

Khi đến mình nhớ mang theo CCCD/CMND/GPLX/Passport bản gốc; với khách nước ngoài cần có Passport kèm Visa còn thời hạn, hoặc kèm thẻ tạm trú (resident card), tất cả đều là bản gốc, để làm thủ tục nhận phòng nhé ạ.

Lưu ý: Khách đến trễ hơn giờ đặt phòng 20p, đặt phòng sẽ tự động hủy. Nếu có

Xem thêm
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON
LE JARDIN SECRET SAIGON

le jardin secret saigon

228 Bến Vân Đồn, Phường 5, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4.8 (1293 đánh giá)

THÔNG TIN

Khi đến mình nhớ mang theo CCCD/CMND/GPLX/Passport bản gốc; với khách nước ngoài cần có Passport kèm Visa còn thời hạn, hoặc kèm thẻ tạm trú (resident card), tất cả đều là bản gốc, để làm thủ tục nhận phòng nhé ạ.

Lưu ý: Khách đến trễ hơn giờ đặt phòng 20p, đặt phòng sẽ tự động hủy. Nếu có

Xem thêm