LEE HOTEL

Chưa có đánh giá
A10, 11 Võ Nguyên Giáp, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam

lee hotel

A10, 11 Võ Nguyên Giáp, Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ, Việt Nam