MAI HÀ MOTEL - ĐẠI KIM

Chưa có đánh giá
TT6, dãy M1, ô số 7, khu nhà ở Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

mai hà motel - đại kim

TT6, dãy M1, ô số 7, khu nhà ở Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.