MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL

MILAN 1 HOTEL

4.9 (2875 đánh giá)
21-23 Đường số 4, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, HCM

Tiện ích

  • Ghế tình yêu

Mô tả khách sạn

Yêu cầu đối với khách hàng:

  • Có tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine.
  • Tiêm ngừa 2 mũi vaccine
  • Sử dụng hình chụp giấy chứng nhận tiêm/Phần mềm cập nhật thông tin của Sổ SKĐT.
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL
MILAN 1 HOTEL

milan 1 hotel

21-23 Đường số 4, KDC Trung Sơn, Bình Chánh, HCM
4.9 (2875 đánh giá)

THÔNG TIN

Yêu cầu đối với khách hàng:

  • Có tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine.
  • Tiêm ngừa 2 mũi vaccine
  • Sử dụng hình chụp giấy chứng nhận tiêm/Phần mềm cập nhật thông tin của Sổ SKĐT.

TIỆN ÍCH

  • Ghế tình yêu