MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL

MINH CHÍNH HƯNG HOTEL

4.6 (67 đánh giá)
Hẻm 432, A31 Tô Ký,Khu phố 2,Phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả khách sạn

Hướng dẫn đường tới khách sạn,

Trên đường Tô Ký gặp hẻm 432 gần Cafe Shin quẹo phải 30m sẽ gặp ngay khách sạn Minh Chính Hưng 1

Liên hệ:

Lễ tân: 028 73086890

Minh (nhân viên): 0985812554

MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL
MINH CHÍNH HƯNG HOTEL

minh chính hưng hotel

Hẻm 432, A31 Tô Ký,Khu phố 2,Phường Tân Chánh Hiệp,Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
4.6 (67 đánh giá)

THÔNG TIN

Hướng dẫn đường tới khách sạn,

Trên đường Tô Ký gặp hẻm 432 gần Cafe Shin quẹo phải 30m sẽ gặp ngay khách sạn Minh Chính Hưng 1

Liên hệ:

Lễ tân: 028 73086890

Minh (nhân viên): 0985812554