MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL

MINH DŨNG HOTEL

4.9 (634 đánh giá)
579/1 đường Thủ Khoa Huân, khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương

Tiện ích

  • Bồn tắm
  • Xông tinh dầu
  • Bình nóng lạnh
  • Vòi hoa sen
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL
MINH DŨNG HOTEL

minh dũng hotel

579/1 đường Thủ Khoa Huân, khu phố Bình Phước A, Phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, Bình Dương
4.9 (634 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Bồn tắm
  • Xông tinh dầu
  • Bình nóng lạnh
  • Vòi hoa sen