MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL

MINH TIẾN HOTEL

4.5 (246 đánh giá)
740/7 Hẻm Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô tả khách sạn

Vị trí gần sát VẠN HẠNH MALL, MINH TIẾN HOTEL phù hợp cho các bạn muốn nghỉ ngơi thư giãn, MINH TIẾN có cho thuê THEO GIỜ, QUA ĐÊM, NGÀY với giá rất chi là hợp lý ?

MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL
MINH TIẾN HOTEL

minh tiến hotel

740/7 Hẻm Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh, Vietnam
4.5 (246 đánh giá)

THÔNG TIN

Vị trí gần sát VẠN HẠNH MALL, MINH TIẾN HOTEL phù hợp cho các bạn muốn nghỉ ngơi thư giãn, MINH TIẾN có cho thuê THEO GIỜ, QUA ĐÊM, NGÀY với giá rất chi là hợp lý ?