MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT

MINORI SERVICED APARTMENT

4.8 (3 đánh giá)
89 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Smart TV
  • Bồn tắm
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT
MINORI SERVICED APARTMENT

minori serviced apartment

89 Trần Quốc Vượng, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
4.8 (3 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Smart TV
  • Bồn tắm