MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG

MIO HOTEL HẢI DƯƠNG

4.9 (72 đánh giá)
Số 3, ngõ 118 Ngô Sỹ Liên, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam

Tiện ích

  • Điều hoà
  • Truyền hình cáp
  • Smart TV

Mô tả khách sạn

MIO HOTEL HẢI DƯƠNG

Phone: 090 227 2000

Email: [email protected] 

Add: Số 3, ngõ 118 Ngô Sỹ Liên, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam

MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG
MIO HOTEL HẢI DƯƠNG

mio hotel hải dương

Số 3, ngõ 118 Ngô Sỹ Liên, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam
4.9 (72 đánh giá)

THÔNG TIN

MIO HOTEL HẢI DƯƠNG

Phone: 090 227 2000

Email: [email protected] 

Add: Số 3, ngõ 118 Ngô Sỹ Liên, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương, Vietnam


TIỆN ÍCH

  • Điều hoà
  • Truyền hình cáp
  • Smart TV