MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT

MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT

4.4 (7 đánh giá)
Số 2 Long Biên, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Smart TV
  • Đồ dùng làm bếp

Mô tả khách sạn

Sđt liên hệ: 0369745959

Số lượng người tối đa: 
Giá thêm người: 100,000đ/người

MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT
MIPEC RIVERSIDE LONG BIEN APARTMENT

mipec riverside long bien apartment

Số 2 Long Biên, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam
4.4 (7 đánh giá)

THÔNG TIN

Sđt liên hệ: 0369745959

Số lượng người tối đa: 
Giá thêm người: 100,000đ/người


TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Smart TV
  • Đồ dùng làm bếp