MỚI VIỆT SƠN MOTEL
MỚI VIỆT SƠN MOTEL
MỚI VIỆT SƠN MOTEL

MỚI VIỆT SƠN MOTEL

Chưa có đánh giá
Tại SN 81 tổ 7 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

Tiện ích

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí
MỚI VIỆT SƠN MOTEL
MỚI VIỆT SƠN MOTEL
MỚI VIỆT SƠN MOTEL
MỚI VIỆT SƠN MOTEL

mới việt sơn motel

Tại SN 81 tổ 7 phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

TIỆN ÍCH

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí