MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL

MONTE CARLO HOTEL

5.0 (1 đánh giá)
549 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Vietnam

Mô tả khách sạn

Hotline : 0984819393 - Mr Trang (Sales)

MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL
MONTE CARLO HOTEL

monte carlo hotel

549 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng, Vietnam
5.0 (1 đánh giá)

THÔNG TIN

Hotline : 0984819393 - Mr Trang (Sales)