NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL

NOBLESSE HOTEL

3.0 (2 đánh giá)
11 QL5, Hoàng Mai, An Dương, Hải Phòng, Vietnam

Mô tả khách sạn

* Tọa lạc tại một vị trí thuận tiện cho việc di chuyển đến các khu công nghiệp lớn tại Hải Phòng

+ Cách

Xem thêm
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL
NOBLESSE HOTEL

noblesse hotel

11 QL5, Hoàng Mai, An Dương, Hải Phòng, Vietnam
3.0 (2 đánh giá)

THÔNG TIN

* Tọa lạc tại một vị trí thuận tiện cho việc di chuyển đến các khu công nghiệp lớn tại Hải Phòng

+ Cách

Xem thêm