PHỐ CỔ HOTEL

Chưa có đánh giá
625/01 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 26, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

phố cổ hotel

625/01 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 26, Phường 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam