PHỐ VẮNG HOTEL 6

Chưa có đánh giá
33 P. Trích Sài, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam

phố vắng hotel 6

33 P. Trích Sài, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam