QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG

QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG

4.9 (112 đánh giá)
484 Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Tiện ích

  • Smart TV
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Mini bar
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG
QUEEN HOTEL - PHAN ĐÌNH PHÙNG

queen hotel - phan đình phùng

484 Phan Đình Phùng, Đồng Quang, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
4.9 (112 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Smart TV
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Mini bar