RAINBOW SAPA HOSTEL
RAINBOW SAPA HOSTEL
RAINBOW SAPA HOSTEL
RAINBOW SAPA HOSTEL
RAINBOW SAPA HOSTEL
RAINBOW SAPA HOSTEL

RAINBOW SAPA HOSTEL

5.0 (3 đánh giá)
Số 041 Thạch Sơn, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam

Mô tả khách sạn

Hotline :0931669111

RAINBOW SAPA HOSTEL
RAINBOW SAPA HOSTEL
RAINBOW SAPA HOSTEL
RAINBOW SAPA HOSTEL
RAINBOW SAPA HOSTEL
RAINBOW SAPA HOSTEL
RAINBOW SAPA HOSTEL

rainbow sapa hostel

Số 041 Thạch Sơn, TT. Sa Pa, Sa Pa, Lào Cai, Vietnam
5.0 (3 đánh giá)

THÔNG TIN

Hotline :0931669111