ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL

ROSY HẠ LONG HOTEL

5.0 (2 đánh giá)
TD1-15, Tùng Dương, khu Sun Premier Village, Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Vietnam

Tiện ích

  • Phòng gia đình
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL
ROSY HẠ LONG HOTEL

rosy hạ long hotel

TD1-15, Tùng Dương, khu Sun Premier Village, Hạ Long, Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh 200000, Vietnam
5.0 (2 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Phòng gia đình
  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà