SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL

SAIGON BY NIGHT HOTEL

4.9 (59 đánh giá)
R4-90, Hưng Gia 3, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Điều hoà
  • Lễ tân 24/24
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL
SAIGON BY NIGHT HOTEL

saigon by night hotel

R4-90, Hưng Gia 3, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
4.9 (59 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Điều hoà
  • Lễ tân 24/24