SAKURA HOSTEL SAIGON
SAKURA HOSTEL SAIGON
SAKURA HOSTEL SAIGON

SAKURA HOSTEL SAIGON

4.1 (16 đánh giá)
39/ 26 Đường Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
SAKURA HOSTEL SAIGON
SAKURA HOSTEL SAIGON
SAKURA HOSTEL SAIGON
SAKURA HOSTEL SAIGON

sakura hostel saigon

39/ 26 Đường Nguyễn Trãi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4.1 (16 đánh giá)