SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL

SALA HOTEL

4.9 (65 đánh giá)
11 Ngô Gia Tự, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam

Mô tả khách sạn

11 Ngô Gia Tự-Cẩm Giang-Đông Ngàn-Từ sơn Bắc Ninh

Liên Hệ : Ms Giang 02227300866- 0935123333-0934561571

SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL
SALA HOTEL

sala hotel

11 Ngô Gia Tự, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh, Vietnam
4.9 (65 đánh giá)

THÔNG TIN

11 Ngô Gia Tự-Cẩm Giang-Đông Ngàn-Từ sơn Bắc Ninh

Liên Hệ : Ms Giang 02227300866- 0935123333-0934561571