SHINHUA HOTEL

Chưa có đánh giá
99 Đường D1, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

shinhua hotel

99 Đường D1, Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam