SOPHIA HOTEL

Chưa có đánh giá
347 P. Tô Vũ, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam

sophia hotel

347 P. Tô Vũ, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng, Việt Nam