SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL

SWAN HOTEL

5.0 (322 đánh giá)
21 đường 68, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2,Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Tiện ích

  • Bồn tắm
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL
SWAN HOTEL

swan hotel

21 đường 68, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2,Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
5.0 (322 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Bồn tắm