SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC

SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC

4.9 (63 đánh giá)
14 Đường số 3, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP HCM

Tiện ích

  • Cửa sổ thông thoáng
  • Ban công

Thông tin hữu ích

💵 Giá thấp nhất 190000 VND
📏 Khoảng cách đến trung tâm 9.5 km
🧳 Sân bay gần nhất Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất (SGN)
✈️ Khoảng cách đến sân bay 8.6 km

 

SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC
SYDNEY HOTEL THỦ ĐỨC

sydney hotel thủ đức

14 Đường số 3, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, TP HCM
4.9 (63 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Cửa sổ thông thoáng
  • Ban công

THÔNG TIN HỮU ÍCH

💵 Giá thấp nhất 190000 VND
📏 Khoảng cách đến trung tâm 9.5 km
🧳 Sân bay gần nhất Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất (SGN)
✈️ Khoảng cách đến sân bay 8.6 km