THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA

THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA

5.0 (7 đánh giá)
54 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

Tiện ích

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà

Mô tả khách sạn

Liên hệ hotline: 0975863688/0978588338

THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA
THANH BÌNH MOTEL ĐỐNG ĐA

thanh bình motel đống đa

54 Tôn Thất Tùng, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam
5.0 (7 đánh giá)

THÔNG TIN

Liên hệ hotline: 0975863688/0978588338


TIỆN ÍCH

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà