THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL

THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL

5.0 (37 đánh giá)
40/8/3 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam

Mô tả khách sạn

The Bloom Pham Viet Chanh có vị trí ngay trong khu phố Nhật, quận Bình Thạnh, vì vậy khu vực xung quanh có rất nhiều nhà hàng ngon và đa dạng cho sự lựa chọn của bạn.

Khách sạn có chỗ nghỉ, nhà hàng, quầy bar và phòng gym cho khách sử dụng, bên cạnh đó WiFi lẫn chỗ đỗ xe đều được cung cấp

Xem thêm
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL
THE BLOOM PHẠM VIẾT CHÁNH HOTEL

the bloom phạm viết chánh hotel

40/8/3 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh, Vietnam
5.0 (37 đánh giá)

THÔNG TIN

The Bloom Pham Viet Chanh có vị trí ngay trong khu phố Nhật, quận Bình Thạnh, vì vậy khu vực xung quanh có rất nhiều nhà hàng ngon và đa dạng cho sự lựa chọn của bạn.

Khách sạn có chỗ nghỉ, nhà hàng, quầy bar và phòng gym cho khách sử dụng, bên cạnh đó WiFi lẫn chỗ đỗ xe đều được cung cấp

Xem thêm