THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA

THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA

5.0 (3 đánh giá)
04-21, Vinhomes Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam

Tiện ích

 • Thang máy
 • Wi-Fi miễn phí
 • Lễ tân 24/24
 • Đồ dùng làm bếp
 • Cửa sổ thông thoáng
 • Phong cảnh đẹp
 • Phòng gia đình

Mô tả khách sạn

Chi tiết liên hệ số điện thoại : 0345 441 305

THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA
THE FLAMBOYANT APARTMENTS - VINHOMES IMPERIA

the flamboyant apartments - vinhomes imperia

04-21, Vinhomes Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam
5.0 (3 đánh giá)

THÔNG TIN

Chi tiết liên hệ số điện thoại : 0345 441 305


TIỆN ÍCH

 • Thang máy
 • Wi-Fi miễn phí
 • Lễ tân 24/24
 • Đồ dùng làm bếp
 • Cửa sổ thông thoáng
 • Phong cảnh đẹp
 • Phòng gia đình