THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT

THE OTIS APARTMENT

4.9 (114 đánh giá)
Số 4, Venice 12, Vinhomes, Imperial Hải Phòng

Mô tả khách sạn

THE OTIS APARTMENT

Địa chỉ: Ven 12-04 KDT Vinhome Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Liên hệ: 0824871902

THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT
THE OTIS APARTMENT

the otis apartment

Số 4, Venice 12, Vinhomes, Imperial Hải Phòng
4.9 (114 đánh giá)

THÔNG TIN

THE OTIS APARTMENT

Địa chỉ: Ven 12-04 KDT Vinhome Imperia, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

Liên hệ: 0824871902