THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1

THE QUEEN HOTEL & SPA 1

4.8 (17 đánh giá)
67 Thuốc Bắc, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam

Tiện ích

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Vòi sen tắm đứng
  • Cửa sổ thông thoáng
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1
THE QUEEN HOTEL & SPA 1

the queen hotel & spa 1

67 Thuốc Bắc, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietnam
4.8 (17 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
  • Vòi sen tắm đứng
  • Cửa sổ thông thoáng