THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG

THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG

5.0 (3 đánh giá)
1 Bến Đoan, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Tiện ích

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG
THE SAPPHIRE APARTMENT HẠ LONG

the sapphire apartment hạ long

1 Bến Đoan, Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
5.0 (3 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Wi-Fi miễn phí
  • Điều hoà