THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL

THIÊM THÀNH HOTEL

4.9 (333 đánh giá)
155 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Thông tin hữu ích

💵 Giá thấp nhất 60000 VND
📏 Khoảng cách đến trung tâm 5.7 km
🧳 Sân bay gần nhất Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất (SGN)
✈️ Khoảng cách đến sân bay 4.9 km

 

THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL
THIÊM THÀNH HOTEL

thiêm thành hotel

155 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
4.9 (333 đánh giá)

THÔNG TIN HỮU ÍCH

💵 Giá thấp nhất 60000 VND
📏 Khoảng cách đến trung tâm 5.7 km
🧳 Sân bay gần nhất Sân Bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất (SGN)
✈️ Khoảng cách đến sân bay 4.9 km