THỦY TIÊN MOTEL

Chưa có đánh giá
56 Đ. Tạ Quang Bửu, khu Thị Chung, Kinh Bắc, Bắc Ninh, Vietnam

thủy tiên motel

56 Đ. Tạ Quang Bửu, khu Thị Chung, Kinh Bắc, Bắc Ninh, Vietnam