TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL

TRƯỜNG GIANG HOTEL

4.8 (385 đánh giá)
55-57-59 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Nước lọc
  • Lễ tân 24/24
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL
TRƯỜNG GIANG HOTEL

trường giang hotel

55-57-59 Triệu Quang Phục, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
4.8 (385 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Nước lọc
  • Lễ tân 24/24