TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG
TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG
TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG
TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG
TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG

TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG

5.0 (1 đánh giá)
Số 12 TT Cảnh vệ, khu 2, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Tiện ích

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí
TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG
TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG
TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG
TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG
TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG
TUẤN ANH HOTEL - HẢI PHÒNG

tuấn anh hotel - hải phòng

Số 12 TT Cảnh vệ, khu 2, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
5.0 (1 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • TV
  • Wi-Fi miễn phí