TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL

TUYẾT QUỲNH HOTEL

5.0 (2 đánh giá)
1h Đường Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam

Mô tả khách sạn

Yêu cầu đối với khách hàng:

  • Tiêm ngừa đầy đủ 2 mũi. Sử dụng hình chụp giấy chứng nhận tiêm/Phần mềm cập nhật thông tin của Sổ SKĐT.
  • Giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 24h


 

TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL
TUYẾT QUỲNH HOTEL

tuyết quỳnh hotel

1h Đường Hà Huy Tập, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Vietnam
5.0 (2 đánh giá)

THÔNG TIN

Yêu cầu đối với khách hàng:

  • Tiêm ngừa đầy đủ 2 mũi. Sử dụng hình chụp giấy chứng nhận tiêm/Phần mềm cập nhật thông tin của Sổ SKĐT.
  • Giấy xét nghiệm âm tính trong vòng 24h