VINH HOA HOTEL

Chưa có đánh giá
58 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam

vinh hoa hotel

58 Điện Biên Phủ, Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Vietnam