WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL

WESTLAKE TAYHO HOTEL

4.9 (20 đánh giá)
696 Đ. Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam

Tiện ích

  • Thang máy
  • Điều hoà
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL
WESTLAKE TAYHO HOTEL

westlake tayho hotel

696 Đ. Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, Vietnam
4.9 (20 đánh giá)

TIỆN ÍCH

  • Thang máy
  • Điều hoà